کتابخانه احادیث شیعه

آسان تر از توبه

امام على عليه السلام :گناه نكردن آسانتر از توبه كردن است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :پرهيز از به زمين خوردن بهتر است از اين كه زمين بخورى و خواهش كنى كه بلندت كنند .
نمایش منبع
مسيح عليه السلام :كسى كه به مردم بدهكار نيست آسوده تر و دغدغه اش كمتر از كسى است كه بدهكار باشد هر چند بدهى خود را به موقع بپردازد؛ همچنين كسى كه گناه نكرده آسوده خاطرتر از كسى است كه گناه كند هر چند خالصانه توبه كند و به سوى خدا برگردد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469