کتابخانه احادیث شیعه

پاداش

امام على عليه السلام :پاداش عمل تو برتر از عملت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اگر همچون شتران سرگشته بچه مرده ناله سر دهيد و مانند ناله كبوتران آواز غم برآوريد ··· به تمنّاى اين كه شما را به خويش نزديك گرداند يا گناهى را كه كاتبان الهى شمارش كرده و فرشتگان نگهبان او ثبت كرده اند، ببخشايد، همه اينها در برابر پاداش الهى كه برايتان اميد دارم و در برابر كيفر او كه از آن بر شما هراس دارم، اندك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :پاداش آخرت، رنج و سختى دنيا را از ياد مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خداوند سبحان براى اطاعت از خود پاداش در نظر گرفت و براى نا فرمانى اش كيفر، تا بندگانش را از خشم و عذاب خويش دور دارد و به سوى بهشت خود براند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469