کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

پاداش به اندازه رنج و سختى است

امام على عليه السلام :پاداش در برابر رنج و سختى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :پاداش كار به اندازه رنج و زحمتى است كه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :پاداش شكيبايى، بالاترين پاداش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با رنج بسيار است كه درجات رفيع و آسايش هميشگى به دست مى آيد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469