کتابخانه احادیث شیعه

بزرگترين پاداش

امام على عليه السلام :بزرگترين پاداش، پاداش انصاف است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :پاداش جهاد بزرگترين پاداش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دو چيز است كه پاداشى هموزن آن نيست: گذشت و دادگرى.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469