کتابخانه احادیث شیعه

چند برابر شدن نيكيها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در فضيلت جنگاوران ـ فرمود : يك نفر از آنان براى هفتاد هزار نفر از خاندان و همسايگان خود شفاعت مى كند، چندان كه دو همسايه بر سر اين كه كدام يك به او نزديكتر است با هم دعوا مى كنند. جنگاوران در كنار من و ابراهيم عليه السلام بر سر سفره جاودانگى مى نشينند و هر بام و شام به خداوند متعال نظر مى كنند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در تفسير آيه «و بيشتر از آن [نيز ]نزد ما هست» ـ فرمود : پروردگار عزّ و جلّ بر آنان تجلّى مى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به پرسش از اين آيه كه «براى آنان كه كار نيك مى كنند، نيكى است و چيزى افزون بر آن» ـ فرمود : براى آنان كه در دنيا كار نيك كنند «نيكى» است، كه همان بهشت است و «افزون بر آن» ، نظر كردن به وجه كريم خداست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در تفسير همين آيه ـ فرمود : به پروردگار خويش مى نگرند بى هيچ كيفيّتى و حدودى و صفتى شناخته شده .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كس نيكى را به بهتر از آن پاسخ دهد آن را تلافى كرده است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469