کتابخانه احادیث شیعه

سرشت خدايى

امام صادق عليه السلام :خداوند همه آفريدگان خود را مسلمان آفريد و به آنان امر و نهى كرد. و كفر، نامى است كه به دنبال كفر ورزيدن بنده، مى آيد. خداوند آنگاه كه بنده را مى آفريد، او را كافر نيافريد، بلكه آنگاه كفر ورزيد كه روزگارى رسيد و حجّت الهى ملازم او شد و حق را بر آن بنده عرضه كرد، اما او آن را نپذيرفت و با نپذيرفتن حق، كافر گشت.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :خداوند عزّ و جلّ همه مردم را بر فطرتى كه در نهادشان سرشت، آفريد كه نه ايمان به دين و شريعتى را مى شناختند و نه كفر و انكار نسبت به آن را. آن گاه خداوند رسولان را برانگيخت تا بندگان را به ايمان آوردن به خدا فرا خوانند. سپس خداوند برخى از مردم را هدايت كرد و برخى را هدايت نكرد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469