کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش جبّارى و صفت جبّاران

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :جبّارِ حق ستيز هر آن كسى است كه از گفتن لا إله إلاّ اللّه سر برتابد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :انسان ، با بردبارى به مقامِ روزه دار شب زنده دار مى رسد . و هم او مى تواند در زمره جبّاران قلمداد شود، در حالى كه جز بر خانواده خود سيطره اى ندارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :در رستاخيز ، جبّاران و گردنفرازان به شكل مورچه محشور مى شوند و مردم آنها را لگدمال مى كنند؛ چون كه نزد خداوند خوار و بى مقدارند.
نمایش منبع
مسيح عليه السلام :خوشا آن كه خداوند كتاب خويش را به او مى آموزد و سرانجام جبّار نمى ميرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :عمل انسان جبّار منش، پاكيزه و بالنده نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :كجايند عمالقهحديث و فرزندان عمالقه؟! كجايند فرعونان و فرعون زادگان؟! كجايند مردمانى كه در شهرهاى رسّحديث بودند؛ همانان كه پيامبران را كشتند و سنّتهاى فرستادگان الهى را نابود ساختند و راه و رسم جبّاران را زنده كردند؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با من، آن گونه كه با جبّاران سخن گفته مى شود، سخن مگوييد و چنان كه از حاكمان بد خشم پرهيز مى شود از من نپرهيزيد و با ظاهر سازى و تملّق با من رفتار نكنيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :در روز رستاخيز، جبّاران دورترين مردمان از خداوند عزّ و جلّ هستند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469