کتابخانه احادیث شیعه

بد فرجامى جبّاران

امام على عليه السلام :هر كه جبّارى كند در هم شكسته مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كس جبّارى كند خداوند او را خرد و پست مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :از جبّارى كردن بر بندگان خدا بپرهيز؛ زيرا خداوند هر جبّار پيشه اى را در هم مى شكند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469