کتابخانه احادیث شیعه

ترسويى

امام على عليه السلام :ترسويى، عيب و كاستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ترسويى، آفت است و ناتوانى نابخردى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ترسويى و آزمندى و بُخل، خويهاى بدى هستند كه از بدگمانى به خداوند سبحان مايه مى گيرند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :از ترسويى دورى كنيد كه آن ننگ و كاستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ترسويى زياد، از ناتوانى نفس و سستى يقين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با آدم ترسو رايزنى مكن كه او تو را در تصميم و اراده ات سست مى گرداند و آنچه را بزرگ نيست در نظر تو بزرگ نشان مى دهد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :مؤمن نه ترسوست، نه آزمند و نه بخيل .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461