کتابخانه احادیث شیعه

تجربه

امام على عليه السلام :كارها به تجربه است، و كردارها به كاردانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر شجاعتى نيازمند خرد است، و هر كمكى محتاج تجربه.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تجربه ها دانشى اكتسابى اند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزند بزرگوارش ـ فرمود : پيش از آن كه دلت سخت و فكرت مشغول گردد به تربيت تو پرداختم تا با انديشه استوارت به امورى كه خداوندانِ تجربه آنها را جسته اند و آزموده اند روى آورى و بدين سان رنج جستجو از تو برداشته شود و از دست زدن به تجربه معاف گردى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :روزگار، تجربه مى آموزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تا كارى را نيازموده اى، به آن اقدام مكن.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469