کتابخانه احادیث شیعه

تجربه و خِرَد

امام على عليه السلام :خرد قريحه اى است كه با دانش و تجارب زياد مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خرد، اندوختن تجربه هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اندوختن تجارب ريشه خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اگر تجربه ها نبود ، راهها پوشيده مى ماند. و در تجربه [كردن]هاست كه دانش جديد به دست مى آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خردمند كسى است كه تجربه ها او را پند دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تجربه ها را پايانى نيست و خردمند همواره بر تجربه هاى خويش مى افزايد.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام :دانش، بارور كننده شناخت است و تجربه هاى زياد، افزاينده خرد .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

مَن كان أكثرُ همّهِ نيلَ الشّهَواتِ نُزِعَ مِن قلبهِ حلاوةُ الإيمانِ

هر كس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى نفسانى باشد، حلاوت ايمان از قلبش گرفته مى ‏شود

تنبيه الخواطر :ج2 ، ص116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454