کتابخانه احادیث شیعه

تجربه و خِرَد

امام على عليه السلام :خرد قريحه اى است كه با دانش و تجارب زياد مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خرد، اندوختن تجربه هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اندوختن تجارب ريشه خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اگر تجربه ها نبود ، راهها پوشيده مى ماند. و در تجربه [كردن]هاست كه دانش جديد به دست مى آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خردمند كسى است كه تجربه ها او را پند دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تجربه ها را پايانى نيست و خردمند همواره بر تجربه هاى خويش مى افزايد.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام :دانش، بارور كننده شناخت است و تجربه هاى زياد، افزاينده خرد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه السلام :

إذا كانَت لَكَ حاجَةٌ إلى اللّه فَقُل : اَللّهُمَّ إنّي أسألُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وعَلِيٍّ ، فَإنّ لَهُما عِندَكَ شَأنا مِنَ الشَّأنِ

هرگاه خواستى از خداوند حاجتى طلب كنى ، بگو : خدايا ! به حقّ محمّد و على از تو مسألت مى كنم ؛ زيرا كه آن دو را نزد تو منزلتى است

الدعوات : ص127 ، ح51

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454