کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

تأثير بيتابى در از بين بردن اجر

امام على عليه السلام :بيتابى كردن تقدير را دفع نمى كند، بلكه اجر را به هدر مى دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با شكيبايى كردن بر بيتابى چيره آييد؛ زيرا بيتابى اجر را از بين مى برد و مصيبت را بزرگ مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه بيتابى كند خودش را عذاب داده، و امر خداوند سبحان را تباه كرده و ثوابش را فروخته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه زمام اختيار خود را به دست بيتابى سپارد ، از فضيلت شكيبايى محروم مى ماند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469