کتابخانه احادیث شیعه

جزيه

امام صادق عليه السلام :پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بدين شرط از ذمّيان جزيه پذيرفت كه ربا خوارى نكنند، گوشت خوك نخورند، با خواهران خود و دخترانِ برادر و دخترانِ خواهر خود ازدواج نكنند؛ پس آنهايى كه به اين شرايط عمل نكردند ذمّه (امان) خدا و پيامبرش از آنها بر داشته شد و حضرت فرمود: امروز آنان را ذمّه اى نيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه اگر ذمّيان خراج و جزيه خود را از بهاى فروش شراب و خوك و مردارهاى خود بدهند، آيا رواست كه امام آن را بگيرد و آيا براى مسلمانان پاك و حلال است؟ ـ فرمود : براى امام و مسلمانان حلال است و براى خود ذمّيان حرام است و گناهش به گردن آنان است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469