کتابخانه احادیث شیعه

مجالسى كه از آنها نهى شده است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد، نبايد در مجلسى كه در آن از امامى بدگويى يا از مسلمانى غيبت مى شود، بنشيند. خداوند در كتاب خود مى فرمايد: «چون بينى كه در آيات ما از روى عناد گفتگو مى كنند از آنها روي گردان شو تا به سخنى جز آن بپردازند . و اگر شيطان تو را به فراموشى افكند ، چون به يادت آمد، با آن مردم ستمكاره منشين».
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هشت نفرند كه اگر مورد اهانت و تحقير قرار گرفتند، نبايد كسى جز خود را سرزنش كنند : ··· و كسى كه در جايى كه شايسته اش نيست بنشيند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بر سفره اى كه در آن شراب نوشيده مى شود منشينيد؛ زيرا بنده نمى داند كه مرگش كى درمى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :از نشستن در گذرگاهها بپرهيز.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد نبايد در جاى شبهه انگيز بايستد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «و در كتاب بر شما نازل كرد كه چون شنيديد كه آياتِ خدا مورد انكار و ريشخند قرار مى گيرد···» ـ فرمود : مقصود اين است كه [ هرگاه شنيديد ]كسى حق را انكار و تكذيب مى كند و از امامان بد مى گويد، از نزد چنين كسى برخيز و با او همنشينى مكن، هر كه مى خواهد باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :سزاوار نيست مؤمن در مجلسى بنشيند كه در آن معصيت خداوند مى شود و او نمى تواند آن وضع را تغيير دهد.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام ـ نيز در ذيل همين آيه ـ فرمود : هرگاه شنيدى كسى حق را انكار و تكذيب مى كند و زبان به بدگويى از اهل حق گشوده است، از پيش او برخيز و با وى همنشينى مكن.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469