کتابخانه احادیث شیعه

با كه همنشينى كنيم؟

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :حواريان عيسى عليه السلام عرض كردند: يا روح اللّه ! پس با چه كسى همنشين شويم؟ فرمود: با آن كه ديدارش شما را به ياد خدا اندازد و گفتارش بر دانش شما بيفزايد و كردارش شما را به آخرت ترغيب كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :با نيكوكاران بنشين؛ زيرا اگر كار خوبى انجام دهى ، تو را مى ستايند و اگر خطايى كنى ، سرزنشت نمى كنند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :از دانشمندان بپرسيد، با فرزانگان سخن بگوييد، و با تهيدستان بنشينيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :تنها در محضر دانشمندانى نشينيد كه شما را از پنج چيز به پنج چيز فرا مى خوانند: از دو دلى به يقين، از ريا به اخلاص، از دنيا خواهى به دنيا گريزى، از تكبّر به فروتنى و از ناخالصى به خلوص.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اى پسر مسعود! بايد كه همنشينان تو نيكان باشند و برادرانت پرهيزگاران و پارسايان؛ زيرا خداوند متعال در كتاب خود فرمود : «در آن روز، دوستان، دشمن يكديگر باشند، مگر پرهيزگاران».
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مسكين وار باشيد و مسكينان را دوست بداريد و با آنان بنشينيد و كمكشان كنيد. از همنشينى با توانگران دورى ورزيد و بر آنان رحم و دلسوزى كنيد و از اموالشان چشم برگيريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با بردباران بنشين تا بردبارى ات افزون شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با دانشمندان بنشين تا خوشبخت شوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با دانشمندان بنشين تا بر دانشت افزوده گردد، اَدَبت نيكو شود و تزكيه نفس يابى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با فرزانگان همنشينى كن تا خردت كمال يابد و شرافت نفس يابى و نادانى از تو رخت بربندد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :همنشينى با فرزانگان، زندگى بخش خردها و شفابخش جانهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با تهيدستان بنشين تا شكر گزارى ات [از خدا ]زياد شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اى مردم! خوشا آن كه ··· با مردمان دانا و مهربان نشست و با فرو دستانِ بينوا درآميخت!
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با پاكدامنان و فرزانگان بنشين و با آنان زياد بحث و گفتگو كن؛ زيرا اگر نادان باشى، تو را علم مى آموزند و اگر دانا باشى، بر دانشت افزوده مى شود.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام :مجالس پاكان، فراخوانِ به سوى پاكى است.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در مناجات با خدا ـ گفت: يا شايد در محفل دانشمندانم نديدى، كه مرا فرو گذاشتى، يا شايد مرا در ميان بى خبران ديدى، كه از رحمتت نوميدم گردانيدى، يا شايد مرا همدم محافل هرزگان يافتى، كه با آنان تنهايم گذاشتى.
نمایش منبع
لقمان عليه السلام :فرزندم! با دانشمندان نشست و برخاست كن و زانو به زانوى آنها بنشين؛ چه ، خداوند عزّ و جلّ دلها را با نور حكمت زنده مى گرداند همچنان كه زمين را با بارش آسمان زندگى مى بخشد.
نمایش منبع
لقمان عليه السلام :فرزندم! هرگاه به انجمنى درآمدى، با تيرِ سلام شكارشان كن و آن گاه كنارشان بنشين و سخن مگوى، تا آنها زبان به سخن گشايند. اگر ديدى از خدا سخن به ميان آوردند، با آنان همسخن شو و گرنه، از ميان آنان به ميان جمعى ديگر برو.
نمایش منبع
بحار الأنوار :از سخنان خداوند متعال به موسى عليه السلام [اين است كه] : اى موسى! با آنان كه گرد گناه نمى گردند، نيكو و پاكيزه سخن بگوى و همنشين آنان باش و ايشان را براى غيبحديث ] اين است كه[ خود گير و با آنان تمام تلاش و كوشش خود را در راه اطاعت به كار بند تا آنان نيز چنين كنند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469