کتابخانه احادیث شیعه

جماع

امام على عليه السلام ـ در پاسخ به اين كه جماع چيست؟ ـ فرمود : پرده شرمى كنار مى رود و شرمگاههايى به هم مى آميزند. شبيه ترين حالت به ديوانگى است. زياده روى در آن پيرى مى آورد، چون از آن حالت به درآيد پشيمان مى شود، ميوه حلالش ، فرزند است كه اگر زنده ماند گرفتار مى كند و اگر بميرد اندوه مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه مى خواهد جاودانه ماند ـ كه البته جاودانگى در كار نيست ـ بايد بدهكارى اش كم باشد، سحر خيز باشد و با زنان كمتر نزديكى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كس زياد نكاح كند، رسواييها او را در ميان مى گيرند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :مردم در دنيا و آخرت لذّتى بهتر از لذّت زن نچشيده اند ··· بهشتيان از هيچ چيز بهشت، نه از خوراكى و نه از نوشيدنى، به اندازه نكاح لذّت نمى برند.
نمایش منبع
وسائل الشيعة ـ به نقل از يكى از شيعيان ـ :
امام صادق عليه السلام از ما پرسيد: چه چيز از همه لذّت بخش تر است؟ عرض كرديم: هيچ چيز. فرمود: لذّت بخش ترين چيزها نزديكى كردن با زنهاست.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469