کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

خدا زيباست، زيبايى را دوست دارد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند متعال زيباست، زيبايى را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمت خود را در بنده اش ببيند. او فقر و فقر نمايى را دشمن مى دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند متعال زيباست و زيبايى را دوست دارد. خويهاى والا را دوست دارد و خصلتهاى پَست را ناخوش مى دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند متعال دوست دارد وقتى بنده اش نزد برادران خود مى رود با هيئتى آماده و آراسته برود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :لباس خوب بپوشيد و خانه هايتان را آباد كنيد تا در ميان مردم مانند خالِ رخساره باشيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سبيل و موهاى بينى خود را كوتاه كنيد و به خودتان برسيد؛ زيرا اين كارها بر زيبايى شما مى افزايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :همچنان كه دوست داريد افراد غريبه شما را در بهترين هيئت ببينند و خود را براى آنها مى آراييد، وقتى نزد برادر مسلمان خود مى رويد نيز خويشتن را بياراييد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :پيامبر خدا صلى الله عليه و آله مردى را ديد كه موهاى سرش ژوليده ، لباسش كثيف و چركين و سر و وضعش پريشان و به هم ريخته است، فرمود: لذّت بردن [از نعمتهاى الهى] و نماياندن نعمت، جزء دين است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :لباس زيبا بپوش؛ زيرا خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد؛ اما بايد از حلال باشد.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند زيبايى و خود آرايى را دوست دارد و بينوايى و فقر نمايى را ناخوش مى دارد. هرگاه خداوند به بنده اى نعمتى مى دهد، دوست دارد اثر آن را در او ببيند. گفته شد: چگونه؟ فرمود: لباس تميز بپوشد، خود را خوشبو كند، خانه اش را گچكارى كند، جلو در حياط خود را بروبد، حتّى روشن كردن چراغ پيش از غروب خورشيد فقر را مى برد و روزى را زياد مى كند .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام :روايت مى كنم كه خداوند تبارك و تعالى زيبايى و آراستگى را دوست دارد و فقر و فقر نمايى را دشمن مى دارد. خداوند عزّ و جلّ از مردان كثيف و بد بو نفرت دارد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469