کتابخانه احادیث شیعه

خوبى را نزد خوب رويان بجوييد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خوبى را نزد خوب رويان بجوييد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خير و خوبى را نزد خوش رويان بجوييد ؛ زيرا كردارهاى آنان به زيبايى زيبنده تر است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :نيازهاى خود را از خوش رويان بخواهيد؛ زيرا اگر نياز تو را برآورده كند، با گشاده رويى مى كند و اگر دست رد به سينه ات زند، باز با گشاده رويى مى كند. بسا خوشرويى كه در هنگام نياز خواهى از او، زشت رو مى شود، و بسا زشت رويى كه در هنگام نياز خواهى از او خوش رو مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469