کتابخانه احادیث شیعه

جنابت

امام على عليه السلام :پيامبر خدا صلى الله عليه و آله از خوردن به هنگام جنب بودن نهى كرد و فرمود: آن فقر مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مسلمان، در حال جنابت نمى خوابد و جز با طهارت به بستر خواب نمى رود. پس اگر آب نيافت، بايد با خاك تيمّم كند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :انسان جنب هرگاه بخواهد چيزى بخورد و بياشامد، دست و صورت خود را بشويد و آب در دهان بگرداند، آن گاه بخورد و بياشامد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :شخص جنب هيچ چيزى نچشد مگر آن كه پيشتر دستانش را بشويد و آب در دهان بچرخاند ؛ زيرا [در غير اين صورت] بيم آن مى رود كه به پيسى مبتلا شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :چون مردى جنب است، پيش از وضو گرفتن، نخورد و نياشامد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469