کتابخانه احادیث شیعه

بهشت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كه مشتاق بهشت است، به كارهاى خوب بشتابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هان! من چيزى مانند بهشت نديده ام كه جوينده اش خواب باشد و نه مانند دوزخ كه گريزان از آن در خواب باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهشت، برترين هدف است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اگر ناگزير رغبت داريد، پس رغبت خود را متوجّه بهشتى كنيد كه پهنايش به اندازه آسمانها و زمين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهشت، سرانجامِ رستگاران است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهشت، سراى امنيت و آسايش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهشت، پاداش كسى است كه فرمان [خدا] برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهشت، خطّ پايان پيش افتادگان است و آتش، سرانجام وا ماندگان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دنيا، سراى شقاوت پيشگان است و بهشت سراى پرهيزگاران.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خيرى كه در پىِ آن آتش بود، خير نيست و شرّى كه در پسِ آن بهشت باشد، شرّ نيست. هر نعمتى جز بهشت، ناچيز است و هر بلايى جز آتش، عافيت.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام :بدانيد كه هر كس مشتاق بهشت باشد، به سوى خوبيها مى شتابد و از خواهشهاى نفس كناره مى گيرد و هر كه از آتش بترسد، از گناهان خود، به درگاه خداوند، زود توبه مى بَرَد و از حرامهاى الهى باز مى گردد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :اى جوياى بهشت! وه كه چه خوابت دراز است و مركبت كُند و همّتت سست! شگفتا از اين خواهان و خواسته! و اى گريزانِ از دوزخ ! چه تُند مركبت را به سوى آن مى رانى؟! و چه زود آنچه به دوزخت مى افكند به دست مى آورى؟!
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469