کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

جانهاى شما بهايى جز بهشت ندارد

امام على عليه السلام :جانْ بهاى شما جز بهشت نيست؛ پس آن را جز به بهشت مفروشيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كس جانش را به غير از بهشت بفروشد، به مصيبتِ سختى گرفتار آمده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كس جانش را به چيزى جز نعمتهاى بهشت بفروشد، به آن ستم كرده است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469