کتابخانه احادیث شیعه

بهاى بهشت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :پاداش كسى كه خداوند عزّ و جلّ نعمت يكتا پرستى را به او عطا كرده است، چيزى جز بهشت نيست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند عزّ و جلّ فرموده است: پاداش كسى كه نعمت يكتا پرستى را به او داده ام، چيزى جز بهشت نيست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند جلّ جلاله مى فرمايد: «لا إله إلاّ اللّه » دژ من است؛ پس هر كه به آن درآيد، از عذابم ايمن است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس بميرد و بداند كه خدا حق است، وارد بهشت مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهاى بهشت، كار نيك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهاى بهشت، بى رغبتى به دنياست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :ذكر «لا إله إلاّ اللّه » بهاى بهشت است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469