کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

بهشت پيچيده در نا خوشايندهاست

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بدانيد كه كار بهشت، به سبب داشتن فراز و نشيب دشوار است و بدانيد كه كار دوزخ، به سبب خواهشهاى نفسانى آسان و هموار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمود: بهشت پيچيده در نا خوشايندهاست و دوزخ پيچيده در شهوتها. بدانيد كه چيزى از طاعت خدا نيست، مگر آن كه با كراهت انجام مى گيرد و چيزى از معصيت خدا نيست مگر آن كه با ميل صورت مى پذيرد؛ پس، خداى بيامرزد آن كسى را كه از شهوت خويش دل بركَنَد و هواى نفس خود را سركوب كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هرگز بهشت را به دست نمى آوَرَد مگر كسى كه با نفس خود مبارزه كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هرگز به بهشت نمى رسد مگر كسى كه براى رسيدن به آن بكوشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با ناملايمات است كه بهشت به دست مى آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهشت، با تمنّا به دست نمى آيد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :بهشت در احاطه ناملايمات و بردبارى است؛ پس، هر كه در دنيا بر ناملايمات صبر كند به بهشت مى رود؛ و دوزخ در احاطه لذّتها و خواهشهاى نفس است؛ پس هر كه لذّت و خواهش نفس را برآورده كند به دوزخ مى رود.حديث
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام :هر كس [از خدا] بهشت بخواهد و در برابر سختيها شكيبايى نورزد، بى گمان خود را ريشخند كرده است.
نمایش منبع
مسيح عليه السلام :در طلب بهشت، بر بوريا خفتن و نانِ جوين خوردن، آسان است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469