کتابخانه احادیث شیعه

كمترين درجات بهشت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دون پايه ترين فردِ بهشت، فردى است كه ديدن قلمرو پادشاهى اش هزار سال به درازا مى كشد و دورترين نقطه آن را چنان مى بيند كه همسران و خدمتكاران و تخت هاى پادشاهى خود را مشاهده مى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :موسى عليه السلام از پروردگارش پرسيد: پروردگارا! دون پايه ترين فرد بهشت كيست؟ فرمود: فردى كه بعد از همه بهشتيان وارد بهشت شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :دون پايه ترين فرد بهشت چنان است كه اگر جنّ و انس ميهمان او شوند همه را از خوراك و آشاميدنى پذيرايى مى كند و از آنچه دارد چيزى كم نمى شود!
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469