کتابخانه احادیث شیعه

گنجهاى بهشت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :چهار چيز از گنجهاى بهشت است: نهان داشتن فقر، نهان داشتن صدقه، نهان داشتن مصيبت و نهان داشتن درد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نيكوكارى، پنهان كردن عمل، صبر در برابر مصيبتها و پوشيده داشتن گرفتاريها، از گنجهاى بهشت است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461