کتابخانه احادیث شیعه

ديوانه حقيقى

مشكاة الأنوار:پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بر ديوانه اى گذشت و پرسيد: او را چه شده است؟ گفتند: او ديوانه است. فرمود: نه، او آسيب ديده است. ديوانه واقعى كسى است كه دنيا را بر آخرت ترجيح دهد.
نمایش منبع
مشكاة الأنوار:پيامبر خدا صلى الله عليه و آله با اصحاب خود بود كه مردى به آنان برخورد. يكى از اصحاب گفت: اين مرد ديوانه است. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: نه، او آسيب ديده است. ديوانه آن مرد يا زنى است كه جوانى اش را در راهى جز طاعت خدا صرف كرده باشد.
نمایش منبع
معانى الأخبار :رسول خدا صلى الله عليه و آله بر مردى مبتلا به صرع گذشت ··· فرمود: اين ديوانه نيست. آيا شما را از ديوانه حقيقى آگاه نسازم؟ ··· [سپس] فرمود: ديوانه حقيقى كسى است كه با تكبّر راه رود، خودپسند باشد و [مغرورانه ]پهلو و شانه بجنباند آن ديوانه است و اين بيمار.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

فَنَيرِزُوا إن قَدَرتُم كُلَّ يَومٍ يَعني تَهادَوا و تَواصَلُوا فِي اللّه‏ِ؛

اگر مى توانيد هر روز را نوروز كنيد؛ يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد.

دعائم الإسلام: ج2، ص326

چهل حدیث « عید »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454