کتابخانه احادیث شیعه

ديوانه حقيقى

مشكاة الأنوار:پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بر ديوانه اى گذشت و پرسيد: او را چه شده است؟ گفتند: او ديوانه است. فرمود: نه، او آسيب ديده است. ديوانه واقعى كسى است كه دنيا را بر آخرت ترجيح دهد.
نمایش منبع
مشكاة الأنوار:پيامبر خدا صلى الله عليه و آله با اصحاب خود بود كه مردى به آنان برخورد. يكى از اصحاب گفت: اين مرد ديوانه است. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: نه، او آسيب ديده است. ديوانه آن مرد يا زنى است كه جوانى اش را در راهى جز طاعت خدا صرف كرده باشد.
نمایش منبع
معانى الأخبار :رسول خدا صلى الله عليه و آله بر مردى مبتلا به صرع گذشت ··· فرمود: اين ديوانه نيست. آيا شما را از ديوانه حقيقى آگاه نسازم؟ ··· [سپس] فرمود: ديوانه حقيقى كسى است كه با تكبّر راه رود، خودپسند باشد و [مغرورانه ]پهلو و شانه بجنباند آن ديوانه است و اين بيمار.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461