کتابخانه احادیث شیعه

جهاد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس بدون آن كه نشانى از جهاد در خود داشته باشد، خدا را ديدار كند، هنگام ملاقات با او، در خود خللى يابد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :كسى كه جهاد نكرده يا آرزوى جهاد نداشته باشد و بميرد به نوعى نفاق مرده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر امّتى را سياحتى است؛ و سياحت امّت من جهاد در راه خداست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ گامى نزد خدا دوست داشتنى تر از دو گام نيست: گامى كه مؤمن با آن صفى را كه در راه خدا بسته مى شود پُر مى كند و گامى كه مؤمن براى رابطه برقرار كردن با خويشاوندى كه از او بريده بر مى دارد.
نمایش منبع
عوالي اللآلي:مردى براى عبادت خدا به كوهى رفت و خانواده اش او را نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آوردند. پيامبر او را از اين كار نهى كرد و فرمود: اگر مسلمان يك روز در ميدانى از ميدانهاى جهاد پايدارى ورزد برايش از چهل سال عبادت كردن بهتر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :همانا جهاد يكى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را براى اولياى خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوى و زره استوار خداوند و سپر محكم اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :جهاد ستون دين و راه روشن نيكبختان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خداوند جهاد را واجب گردانيد و آن را بزرگ داشت و يارى خود و ياور خود قرارش داد. به خدا سوگند كار دنيا و دين جز با جهاد درست نمى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه اى به كارگزار خود مخنف ـ نوشت : همانا جهاد كردن با كسى كه به سبب بيزارى از حق، از آن روى گردانده و كورى و گمراهى را برگزيده و در خوابِ آن فرو رفته، بر آگاهان واجب است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :همانا جهاد شريفترين كارها بعد از اسلام است. جهاد مايه پايدارى دين است و علاوه بر آن كه عزّت و اقتدار مى آورد اجرى بزرگ دارد. جهاد، سخت است و پاداش دار و در آن نويد بهشت است پس از شهادت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زكات بدن، جهاد و روزه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زكات شجاعت، جهاد در راه خداست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :جهاد كردن در ركاب پيشواىِ دادگر، واجب است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :جهاد برترين كارها بعد از فرايض است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469