کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

يارى مجاهدان و نكوهش آزردنشان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس درباره رزمنده اى غيبت كند، يا او را آزار رساند، يا در غياب او با خانواده اش بدرفتارى كند، روز رستاخيز براى او پرچمى برافراشته مى شود به نشانه اين كه كاملاً به حسابش رسيدگى گردد و در آتش سرنگون شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس رزمنده اى را به يك نخ يا سوزن مجهز كند خداوند گناهان گذشته و آينده او را ببخشايد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس از جهاد بترسد، بايد مردى را كه در راه خدا جهاد مى كند، كمك مالى رساند. اگر مجاهدِ در راه خدا، با مال شخص ديگرى تجهيز شود، فضيلت جهاد از آنِ رزمنده و فضيلت و ثواب خرج كردن در راه خدا، از آنِ تجهيز كننده است، هر دو كار فضيلت و ثواب دارد، اما جانبازى در راه خدا، از صرف پول برتر است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس نامه رزمنده اى را برساند همچون كسى است كه بنده اى را آزاد كند و در ثواب جنگ ، با وى شريك باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :از آزردن مجاهدانِ در راه خدا بپرهيزيد؛ زيرا خداوند به خاطر آنان به خشم مى آيد همچنان كه به خاطر پيامبران به خشم مى آيد و دعاى آنان را اجابت مى كند همچنان كه دعاى پيامبران را اجابت مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از تأمين هزينه جهادِ واجب يا مستحب ـ فرمود : امّا اگر جهادِ واجب باشد ، به اين معنا كه در برابر كافران، كسى نباشد كه از ديگر مسلمانان دفاع كند، در اين صورت، نزد خداوند ثواب يك درهم هزينه كردن ، هفتصد هزار درهم است. اما اگر جهادِ مستحب باشد ، به اين معنا كه فرد قصد جهاد كند، ولى ديگران زودتر از او براى دفاع رفته باشند و نيازى به وى نباشد، در اين صورت، يك درهم، هفتصد حسنه دارد، كه هر حسنه اى، صد هزار بار بهتر است از دنيا و هر آنچه در دنياست.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469