کتابخانه احادیث شیعه

مرزبانى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :يك روز مرزبانى در راه خدا بهتر است از دنيا و هر چه در آن است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :يك روز مرزبانى، بهتر است از يك ماه روزه دارى و شب زنده دارى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر عملى پس از مرگ صاحبش از او جدا مى شود مگر عمل كسى كه در راه خدا مرزبانى كند؛ عمل چنين كسى رشد مى كند و تا روز قيامت روزيش داده مى شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :نماز مرزبان با پانصد نماز برابرى مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469