کتابخانه احادیث شیعه

ارزش نگهبانى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :يك شب نگهبانى دادن در راه خدا برتر است از هزار شبانه روز كه شبهايش به عبادت و روزهايش به روزه دارى سپرى شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سه شب نگهبانى از مرزهاى مسلمانان نزد من محبوبتر از درك كردن شب قدر در يكى از دو مسجد مدينه يا بيت المقْدس است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداى رحمت كناد نگهبان نگهبانان را.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دو چشمند كه آتش به آن ها نرسد : چشمى كه از ترس خدا بگريد و چشمى كه شبها در راه خدا نگهبانى دهد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469