کتابخانه احادیث شیعه

جهاد بى امان با نفْس

بحار الأنوار ـ در حديث معراج ـ : درباره ويژگى نيكوكاران و آخرت گرايان آمده است : مردم يك بار مى ميرند ولى آنها بر اثر مبارزه با نفْسهايشان و مخالفت با خواهشهايشان و ستيز با شيطانى كه در رگ و ريشه شان جريان دارد، روزى هفتاد بار مى ميرند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :در پيكار با نفْست تو را همين بس كه همواره با آن پنجه درافكنى و با خواهشهايش در ستيز باشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با پيكار بى امان با نفْسهايتان زمام آنها را در اختيار خود گيريد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469