کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

در راه خدا، چنان كه بايد ، جهاد كنيد

بحار الأنوار :در حديث معراج ـ درباره ويژگى اهل آخرت آمده است ـ : نفْسهاى خويش را به رنج در مى افكنند و طعم آسودگى به آنها نمى چشانند. همانا آسودگىِ اهل بهشت در مُردن است و آخرت، آسايشگاهِ خدا پرستان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :در راه خدا، چنان كه شايسته است جهاد كن و در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنشگرى مهراس.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ فرمود : هيچ گاه دو كار برايش پيش نمى آمد، مگر آن كه سخت ترينِ آن دو را بر مى گزيد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469