کتابخانه احادیث شیعه

نادانى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند هرگز [كسى را] به واسطه نادانى ارجمند نساخته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى، مرگ است و سستى [موجب ]دست نيافتن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى در انسان، زيان بارتر است از بيمارى خوره در بدن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى درد است و ناتوانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى، بدترين درد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى، مركبى چموش است كه هر كه سوارش شود به سر در آيد، و هركه همراهش گردد گمراه شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى، گام را مى لغزاند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى مايه مرگ زندگان و جاودانى رنج و بدبختى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى، آخرت را تباه مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى، مايه تباهى همه چيز است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى، ريشه همه بديهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانى، معدن بدى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آزمندى و سيرى ناپذيرى و بخل نتيجه نادانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در دعاى خود ـ گفت : من نادانم ، به سبب نادانيم، تو را نافرمانى كردم و به سبب نادانيم، مرتكب گناهان شدم و به سبب نادانيم، دنيا مرا به خود مشغول داشت و به سبب نادانيم، از ياد تو غافل گشتم و به سبب نادانيم، به دنيا ميل كردم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بى رغبتى به نادانى به اندازه رغبت به دانايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان را، جز تيزى شمشير باز نمى دارد.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام :نادانى دشمن [انسان ]است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461