کتابخانه احادیث شیعه

نادانترينِ مردم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خردمندترين مردم، نيكوكارِ ترسان [از كيفر خدا] است و نادانترين آن ها، بد كارِ آسوده خاطر [از عذاب خدا].
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادانترينِ مردم كسى است كه فريفته سخنان ستاينده چاپلوسى شود كه زشت را در نظر او زيبا جلوه مى دهد و خير خواه را دشمن او معرفى مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اوج نادانى اين است كه آدمى به نادانى خود ببالد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بزرگترين نادانى، ناآگاهى انسان از شأن و منزلت خويش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بزرگترين نادانى اين است كه آنچه را براى تو نمى ماند و تو براى آن نمى مانى، زياد جمع كنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ستمگرى، اوج نادانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دشمنى با مردم، اوج نادانى است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469