کتابخانه احادیث شیعه

در نادانى همين بس

امام على عليه السلام :هر چه مى دانى به زبان مياور كه در نادانى همين بس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :در نادانى دانشمند همين بس كه دانشش با كردارش ناسازگار باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :در نادانى مرد همين بس كه آنچه را از آن نهى شده است انجام دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :در نادانى تو همين بس كه به دانش خود مغرور شوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :در نادانى آدمى همين بس كه قدر و اندازه خود را نشناسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر چه را مردم به تو گويند، به نادرستى نسبت مده، كه در نادانى همين بس است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :دانايى را همين بس كه از خدا بترسى و نادانى را همين بس كه از [عذاب] خدا غافل شوى.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469