کتابخانه احادیث شیعه

معناى نادانى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :از نادانى است كه هر چه مى دانى فاش سازى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دل بستن به دنيا، با وجود آن همه رنجهايى كه از او مى بينى، نادانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آرزوى محال داشتن نادانى است.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش پدرش از تفسير نادانى ـ فرمود : استفاده كردن زود هنگام از فرصت پيش از آن كه آن را كاملاً به دست آورى، و خوددارى كردن از جواب.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :نادانى در سه چيز است: دوست عوض كردن، مخالفت كردن بدون دليل و برهان، و پرس و جو از چيزهاى بيهوده.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام :خنده اى كه از روى تعجب نباشد نشانه نادانى است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469