کتابخانه احادیث شیعه

دوست انسان نادان

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله :أحكَمُحديث النّاسِ مَن فَرَّ مِن جُهّالِ النّاسِ .حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :حكيم ترين مردم كسى است كه از مردمان نادان بگريزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستِ آدم نادان، در معرض گزند و نابودى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بريدن از نادان برابر است با برقرارى ارتباط با خردمند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :به دشمن داناى خود بيشتر اطمينان داشته باش تا به دوست نادانت.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام :دوستِ انسانِ نادان در رنج و زحمت است.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام :دوستِ فردِ نادان در ستوه است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ؛

هر كس دورى سفر (قيامت) را ياد كند آماده راه گردد.

نهج البلاغه: ص 1222، حکمت 272

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461