کتابخانه احادیث شیعه

دوزخ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اين آتش دنيا يكى از هفتاد جزء آتش دوزخ است، كه هر يك از آن اجزا، داغى خود را دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر يك جرقّه از جرقّه هاى دوزخ در شرق عالم بيفتد كسانى كه در غرب عالم به سر مى برند گرماى آن را مى يابند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اهل دوزخ براى آتش چندان درشت مى شوند كه هر يك از دندانهايشان به اندازه كوه اُحد مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آتش، فرجامِ واپس ماندگان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوزخ آتشى است كه شعله آن فروكش نمى كند و اسير آن رهايى نمى يابد و شكسته آن ترميم نمى شود . داغى آن سخت و ژرفايش بسيار و آبش چركابه است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بترسيد از آتشى كه ژرفايش بسيار است و گرمايش شديد و عذابش نو به نو. سرايى است كه در آن رحمتى نباشد و دعا و خواهشى در آن شنوده نشود و اندوهى در آن زدوده نگردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بترسيد از آتشى كه گرمايش شديد است و ژرفايش بسيار و زيور آلاتش آهن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بترسيد از آتشى كه موج خروشان آن تناور است و زبانه اش گسترده و عذابش همواره تازه.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آتشى است سخت گزنده، امواجش خروشان و بلند، زبانه اش شعله ور، خروشش خشم آلود، فسرده شدنش دور و دير، آتش گيره اش فروزان و تهديدش هراس انگيز.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :چگونه بر آتشى صبر كنم كه اگر جرقه اى به كره زمين اندازد، همه گياهانش را بسوزاند و اگر كسى به قله كوهى پناه برد، داغى آن، او را در آن جا بپزد. كدام يك براى على بهتر است: اين كه نزد خداوند صاحب عرش، مقرّب باشد، يا در زبانه آتش دوزخ قرار گيرد و رانده شده و دور افتاده و به سبب گناهش مغضوب درگاه و تكذيب شده باشد؟!
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :دوزخيان از شدّت دردى (دردناكى) كه از عذاب مى چشند، مانند سگ و گرگ زوزه مى كشند ··· چشمانشان كم سوست، كر و لال و كورند، چهره هايشان سياه است و در آتش رانده شده اند و پشيمانند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات مجمع البيان ـ في قولهِ تعالى : «و إذا اُلْقُوا مِنها مَكانا ضَيِّقا» حديث ـ : في الحديث قالَ عليه السلام في هذه الآية : و الّذي نَفْسي بيَدِهِ ، إنّهُم يُسْتَكْرَهون في النّارِ كما يُسْتَكْرَهُ الوَتَدُ في الحائطِ .حديث
مجمع البيان ـ معصوم عليه السلام درباره آيه «و چون در جايگاه تنگى از دوزخ افكنده شوند» ـ فرمود: سوگند به آن كه جانم در دست اوست، دوزخيان چنان در آتش، در سختى و فشارند كه ميخ در ديوار.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469