کتابخانه احادیث شیعه

خوراك دوزخيان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر يك سطل از چرك و خون دوزخيان در شرق عالم ريخته شود بر اثر آن، جمجمه كسانى كه در غرب عالمند به جوش آيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :ضريع چيزى است در دوزخ همانند خار، كه از [گياه] صبر زرد ، تلخ تر است و از مردار ، بد بوتر و از آتش ، داغ تر . خداوند آن را «ضريع» ناميده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در بيان گفته جبرئيل عليه السلام به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ فرمود : اگر قطره اى از ضريع (خار خشك سمّى) در آب آشاميدنى مردم دنيا بچكد از بوى گند آن همگى بميرند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469