کتابخانه احادیث شیعه

سخت عذاب ترين مردم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سخت ترين عذاب را در روز قيامت ، عالمى مى چشد كه علمش براى او سودى نداشته است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سخت ترين عذاب را در روز رستاخيز، مردى مى چشد كه پيامبرى را كشته، يا به دست پيامبرى كشته شده باشد، و پيشوايى كه مردم را به گمراهى افكند، و پيكر تراش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :كيفر آن كس از همه سخت تر است كه خوبى را به بدى پاداش دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :سخت ترين عذاب را در روز رستاخيز ، آن كسى دارد كه از قضاى الهى ناخشنود باشد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469