کتابخانه احادیث شیعه

وضعيت جاودانگانِ در آتش

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر به دوزخيان گفته شود: شما به شمار ريگهاى دنيا، در آتش خواهيد ماند، خوشحال مى شوند و اگر به بهشتيان گفته شود: شما به شمار ريگها[ى دنيا ]در بهشت ماندگار خواهيد بود، اندوهگين مى شوند، اما جاودانگى براى آنها رقم خورده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مقيم دوزخ از آن جا كوچ نمى كند و براى آزادى اسير آن سَرْبَها پذيرفته نمى گردد، و بندهايش از هم گسسته نمى شود . آن سرا مدّت ندارد تا به سر آيد و دوزخيان را اجلى نيست كه حياتشان پايان پذيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آن كه به دوزخ درآيد، بدبخت ابدى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :وارد شوندگان به آتش، براى هميشه در عذابند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469