کتابخانه احادیث شیعه

گستره گنجايش دوزخ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بهشت و دوزخ هر يك به خود نازيدند. دوزخ گفت: پروردگارا! جبّاران و گردنفرازان و پادشاهان و اشراف بر من درآيند! بهشت گفت: پروردگارا! نا توانان و بينوايان و مستمندان بر من وارد شوند!
پس، خداوند به دوزخ مى فرمايد: تو عذاب منى و من آن را به هر كس كه خواهم ، برسانم. و به بهشت فرمود: تو رحمت منى كه همه چيز را فراگرفته است و هر يك از شما گنجايش خود را دارد. پس، دوزخيان به دوزخ افكنده مى شوند، ولى دوزخ مى گويد: آيا باز هم هست؟! و بهشتيان نيز به بهشت برده مى شود و بهشت نيز مى گويد: آيا باز هم هست؟!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دوزخ مى گويد: آيا باز هم هست؟! و پروردگار جهانيان، آن تعداد كه خواهد ، در آن مى ريزد و جهنم، جمع مى شود و مانند مَشك نو كه وقتى پُر شود ، غلغل مى كند، به غلغل مى افتد و مى گويد: بس است، بس است!
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469