کتابخانه احادیث شیعه

پاسخ

امام على عليه السلام :هرگاه پاسخها انبوه شوند ، پاسخِ درست پوشيده ماند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :گاه باشد كه زبان آور [نيز ]در پاسخ فرو ماند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كس در جواب دادن شتاب كند پاسخ درست را نيابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :از نشانه هاى فضل و دانش، دادن پاسخ درست است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تندى را كنار بگذار و در دليل بينديش، و خويشتن را از ياوه گويى نگه دار تا از لغزش در امان مانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :چون در برابر نادان بردبارى نشان دهى بي گمان بهترين جواب را به او داده باشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بسا سخنى كه پاسخش سكوت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بسا سكوتى كه رساتر از سخن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :چون در سخن گفتن مغلوب شدى، مبادا در سكوتْ كردن مغلوب شوى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هر كس به هر سؤالى كه از او مى شود پاسخ دهد ، ديوانه است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469