کتابخانه احادیث شیعه

بخشندگى

امام على عليه السلام :من خود را برتر از آن مى دانم كه نيازى باشد و بخشندگى من گنجايشِ آن را نداشته باشد، يا رفتار جهالت آميزى باشد و بردبارى من تحمّلش را نداشته باشد، يا گناهى باشد و گذشت من آن را فرا نگيرد، يا زمانى درازتر از زمان من باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آنچه را به دست مى آورى ، ببخش تا مورد ستايش قرار گيرى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بخشندگىِ تهيدست، او را ارجمند مى سازد و بخلِ توانگر خوارش مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بخشندگى مرد ، او را محبوب دشمنانش مى كند و بخلش ، او را [حتّى ]نزد فرزندانش منفور مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :به خاطر خدا بخشش كنيد و در راه طاعت او با نفْسهايتان بجنگيد، تا پاداشتان بزرگ و عطيّه تان نيكو گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بخشندگى ، از بزرگ منشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بخشندگى، نگهبان آبروهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بخشندگى، عزّتى نقد است.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام :هر كه بخشنده باشد ، آقايى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469