کتابخانه احادیث شیعه

جستنِ معدن هاى بخشندگى

امام صادق عليه السلام :اگر جوياى بخشندگى هستى ، به معدنهاى آن رجوع كن؛ زيرا بخشندگى را معدنهايى است و معدنها را ريشه هاست و ريشه ها را شاخه ها و شاخه ها را ميوه. هيچ ميوه اى جز با شاخه، خوش نباشد و هيچ شاخه اى جز با ريشه و هيچ ريشه اى جز با معدنى نيكو و پر بركت.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461