کتابخانه احادیث شیعه

جستنِ معدن هاى بخشندگى

امام صادق عليه السلام :اگر جوياى بخشندگى هستى ، به معدنهاى آن رجوع كن؛ زيرا بخشندگى را معدنهايى است و معدنها را ريشه هاست و ريشه ها را شاخه ها و شاخه ها را ميوه. هيچ ميوه اى جز با شاخه، خوش نباشد و هيچ شاخه اى جز با ريشه و هيچ ريشه اى جز با معدنى نيكو و پر بركت.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

فَنَيرِزُوا إن قَدَرتُم كُلَّ يَومٍ يَعني تَهادَوا و تَواصَلُوا فِي اللّه‏ِ؛

اگر مى توانيد هر روز را نوروز كنيد؛ يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد.

دعائم الإسلام: ج2، ص326

چهل حدیث « عید »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454