کتابخانه احادیث شیعه

حُسن همسايگى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :با همسايه ات نيكو همسايه دارى كن، تا مؤمن باشى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :جبرئيل پيوسته مرا درباره همسايه سفارش مى كرد تا جايى كه گمان بردم بزودى او را ارث بَر [از همسايه اش ]خواهد كرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :احترام همسايه بر انسان ، همانند احترام مادرش است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :از نشانه هاى حُسن همسايگى جويا شدن از احوال همسايه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :كسى كه به همسايگان خود نيكى كند، خدمت گزارانش زياد شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه همسايه خوبى باشد، همسايگانش زياد مى شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ هنگام شهادت ـ فرمود : خدا را، خدا را درباره همسايگانتان ، كه آنان سفارش شده پيامبر شمايند ، و حضرتش صلى الله عليه و آله چندان درباره همسايگان سفارش كرد كه گمان برديم آنها را ارث بَر قرار دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بر هيچ حرمتى همچون حرمت همنشينى و همسايگى تأكيد نشده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :بر شما باد حُسن همسايگى كه خداوند به اين كار فرمان داده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :حُسن همسايگى، روزى را زياد مى كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :حُسن همسايگى ، خانه ها را آباد و عمرها را زياد مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469