کتابخانه احادیث شیعه

مقام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مقام، خود، يك پشتيبان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :همان گونه كه خداوند درباره دارايى بنده از او سؤال مى كند، درباره مقام و موقعيت او نيز مى پرسد و مى فرمايد: بنده من! من، مقام و موقعيت، روزى تو كردم. آيا به وسيله آن ستمديده اى را يارى رساندى؟ يا به فرياد غمزده اى رسيدى؟
نمایش منبع
وسائل الشيعة ـ به نقل از اسحاق بن عمار ـ : امام صادق عليه السلام فرمود: زمانى فرا رسد كه اگر كسى دست سؤال به سوى مردم دراز كند زنده بماند و اگر خاموش ماند بميرد. عرض كردم: اگر چنان روزگارى را درك كردم چه كنم؟ فرمود: مردم را با مال خود يارى رسان و اگر چيزى نداشتى، با استفاده از مقام و موقعيت خود كمكشان كن.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461