کتابخانه احادیث شیعه

دوستى، خويشاوندى است

امام على عليه السلام :دوستى خويشاونديى است اكتسابى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى، يكى از دو خويشاوندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى، نزديكترين خويشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نزديكترين خويشى، دوستى دلهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى، خويشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خويشاوندى به دوستى نيازمندتر است تا دوستى به خويشاوندى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستىِ پدران با هم، [باعث ]نزديك شدن خويشاوندى فرزندان آنهاست.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام :خويشاوند، كسى است كه پيوند دوستى او را نزديك كرده باشد، هر چند نسبتش دور باشد و بيگانه، كسى است كه از دوستى به دور است، هر چند نسبتش نزديك باشد. هيچ چيزى به بدن نزديكتر از دست نيست اما همين دست وقتى بشكند (تباه شود) آن را ببرند و از بدن جدا كنند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469