کتابخانه احادیث شیعه

محبوب ترين مردم نزد خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به اين سؤال كه خداوند چه كسى را بيشتر از همه دوست دارد؟ ـ فرمود : آن كسى كه براى مردم سودمندتر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مردم عائله خدا هستند؛ پس محبوبترين كس نزد خدا، آن است كه به عائله او سود رساند و خانواده اى را خوشحال كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :همانا محبوبترين شما نزد خداوند، جلّ ثناءه، كسى است كه بيشتر به ياد او باشد. و گراميترينِ شما نزد خداوند عزّ و جلّ پرهيزگارترين شماست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :محبوبترين مؤمنان نزد خدا كسى است كه در راه طاعت خدا خويشتن را به رنج و كوشش افكند، خيرخواه و دلسوز امّت پيامبر او باشد، در عيبهاى خود بينديشد، بينش و خرد خود را به كار گيرد و كار كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :محبوبترينِ بندگان خدا نزد خداوند كسى است كه به حال بندگانش سودمندتر و در اداى حق خدا كوشاتر باشد. همانان كه خوبى و انجام كارهاى نيك محبوبشان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: محبوبترين بندگان نزد من آنهايند كه به خاطر من يكديگر را دوست دارند، دلبسته مسجدهايند و سحرگاهان لب به استغفار گشايند، اينانند كه هرگاه بخواهم زمينيان را كيفر دهم به ياد ايشان افتم و از مجازات آنان صرف نظر كنم.
نمایش منبع
موسى عليه السلام ـ در مناجات خود ـ گفت : خداى من! كدام آفريده ات را بيشتر دوست مى دارى؟ فرمود: آن كس را كه چون محبوبش را از او بگيرم، [همچنان] با من آشتى باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :همانا يكى از محبوبترين بندگان خدا نزد او، بنده اى است كه خداوند او را در پيكار با نفْسش يارى كرده است؛ پس، جامه زيرينش اندوه است و جامه رويينش ترس [از خدا] و چراغ هدايت، در دلش فروزان است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :بدانيد كه محبوبترين مؤمنان نزد خدا، كسى است كه مؤمن تهيدست را در امور مادى و زندگيش يارى رساند و كسى است كه مؤمنان را كمك كند و سود رساند و ناراحتى آنها را برطرف سازد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :محبوبترين كس نزد خداوند عزّ و جلّ آن است كه در گفتارش راستگو باشد و بر گزاردن نماز و آنچه خدا بر او واجب كرده است مواظبت كند و امانت پرداز باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :خداوند عزّ و جلّ فرموده است: مردم عائله من هستند؛ پس محبوبترين آنها نزد من، كسى است كه با آنان مهربانتر و در راه برآوردن نيازهايشان كوشاتر باشد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469