کتابخانه احادیث شیعه

محبوب ترين كارها نزد خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند فرموده است: هيچ بنده اى با چيزى محبوبتر از واجبات به من نزديك نشده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :محبوب ترين كارها نزد خداوند عزّ و جلّ در زمين، دعا كردن است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله پرسيده شد: خداوند عزّ و جلّ كدام كارها را بيشتر دوست دارد؟ فرمود: مسلمانى را پياپى شاد كردن. عرض شد: اى رسول خدا! منظور از شاد كردن پياپى مسلمان چيست؟ فرمود: گرسنگيش را برطرف سازى، اندوهش را بزدايى و قرضش را بپردازى.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :خداوند با چيزى محبوبتر از شاد كردن مؤمن پرستيده نشده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :يكى از محبوبترين كارها نزد خداوند عزّ و جلّ شاد كردن مؤمن است: [يعنى] برطرف كردن گرسنگى اش ، يا زدودن اندوهش، يا پرداختن قرضش.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :يكى از محبوب ترين كارها نزد خداوند متعال زيارت قبر حسين عليه السلام است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

فَنَيرِزُوا إن قَدَرتُم كُلَّ يَومٍ يَعني تَهادَوا و تَواصَلُوا فِي اللّه‏ِ؛

اگر مى توانيد هر روز را نوروز كنيد؛ يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد.

دعائم الإسلام: ج2، ص326

چهل حدیث « عید »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454